ContacteContacte

Moianès

Informació immobiliària
Polígons i empreses
Llegenda
Llegenda
Activitats administratives i serveis auxiliarsActivitats administratives i serveis auxiliars
Activitats financeres i d’assegurancesActivitats financeres i d’assegurances
Activitats immobiliàriesActivitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniquesActivitats professionals, científiques i tècniques
Activitats sanitàries i de serveis socialsActivitats sanitàries i de serveis socials
Administració pública, Defensa i Seguretat SocialAdministració pública, Defensa i Seguretat Social
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pescaAgricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehiclesComerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles
ConstruccióConstrucció
EducacióEducació
HostaleriaHostaleria
Indústries extractivesIndústries extractives
Indústries manufactureresIndústries manufactureres
Informació i comunicacionsInformació i comunicacions
Subministrament d’aigua; activitats de sanejamentSubministrament d’aigua; activitats de sanejament
Subministrament d’energia elèctrica, gas i vaporSubministrament d’energia elèctrica, gas i vapor
Transport i emmagatzematgeTransport i emmagatzematge